Hulp in de huishouding

Welke indicatie heeft u nodig?

Voor hulp in de huishouding heeft u een indicatie in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) nodig. Deze vraagt u aan bij uw eigen gemeente. Uw gemeente voert een gesprek met u en beoordeelt in hoeverre u recht heeft op deze indicatie. Daarbij wordt bekeken wat u nog zelf kunt doen en waar uw omgeving u wellicht bij kan helpen. Mocht dit vervolgens niet voldoende zijn, dan kan zij u de indicatie toewijzen.

De gemeente geeft u allerlei informatie, waaronder over uw eigen bijdrage via het CAK en de verschillende aanbieders. U kunt bij hen aangeven dat u graag hulp van ZorgHulp wilt ontvangen. Uw gemeente geeft ons dan de opdracht om u hulp te bieden.

Particulier inkopen ook mogelijk
Mocht u niet in aanmerking komen voor een WMO-indicatie, dan kunt u uiteraard ook zelf ZorgHulp inschakelen voor extra hulp in de huishouding. U koopt de zorg dan particulier in. De kosten die u hiervoor betaalt, zijn afhankelijk van het aantal uren dat u onze hulp nodig heeft. Wij informeren u hier graag over.