Hulp in de huishouding

Wat zijn uw kosten?

Voor hulp in de huishouding betaalt u altijd een eigen bijdrage, afhankelijk van uw zorgbehoefte, uw verzamelinkomen, vermogen en de samenstelling van uw huishouden. De betaling hiervan verloopt via het Centraal Administratie Kantoor. Op hun site www.hetcak.nl vindt u een rekenprogramma waarmee u alvast kunt berekenen wat uw eigen bijdrage ongeveer zal zijn.

Particulier inkopen
Mocht u niet in aanmerking komen voor een WMO-indicatie of deze niet toereikend zijn, dan kunt u uiteraard ook zelf ZorgHulp inschakelen voor extra hulp in de huishouding. U koopt de zorg dan particulier in. De kosten die u hiervoor betaalt, zijn afhankelijk van het aantal uren dat u onze hulp nodig heeft. Wij informeren u hier graag over.