Over ZorgHulp

Klachtenafhandeling

Ondanks onze focus op kwaliteit kan het gebeuren dat u ontevreden bent over de verleende zorg aan u of aan een familielid.

Vanzelfsprekend zullen wij er alles aan doen om deze ontevredenheid weg te nemen en wij hopen dan ook van harte dat u hierover contact met ons zult opnemen om samen te bespreken hoe wij dit kunnen oplossen. Mocht dit niet leiden tot een oplossing dan kunt u uw klacht voorleggen aan een klachtenfunctionaris van de branchevereniging waar wij zijn aangesloten: SPOT.

U leest hierover meer in bijgaande folder of op de website van spot: www.verenigingspot.nl/klachten.