Over ZorgHulp

Wat kunt u van ons verwachten?

Wij streven naar voortdurende verbetering van de kwaliteit. Dit geldt wat betreft de zorg- en dienstverlening, maar ook voor de sturing, inrichting, uitvoering, transparantie en evaluatie van de ondersteunende processen. Behalve de verwachtingen van de cliënt zijn ook de verwachtingen van de directe omgeving van de cliënt en de maatschappij van belang. De eisen van de overheid, stakeholders, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en partners (in de keten) veranderen. Deze eisen vragen aandacht waar serieus naar gekeken wordt en aangepast wordt indien nodig.

Kwaliteitskader VV&T
Wij hanteren bij onze werkzaamheden voor de cliënten het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VV&T). Een essentieel uitgangspunt vinden wij hierbij dat de cliënt ondersteuning krijgt bij de kwaliteit van leven door professionele hulp van onze organisatie en zorgverleners.

Cliënten maken eigen keuzes
Wij laten de cliënt zoveel mogelijk hun eigen keuzes maken. Het concept is er op gericht cliënten te faciliteren bij het maken van hun eigen keuzes. Bij de zorgverlening kan een cliënt een voorkeurstijd opgeven. Bij huishoudelijke ondersteuning krijgt de cliënt ten aanzien van het dagdeel de keuze. Ook houdt de cliënt contact met de zorgcoördinator over het eigen zorgproces. De cliënt behoudt hierdoor zoveel als mogelijk is zelf de regie.

De cliënt blijft altijd eindverantwoordelijk voor zijn/haar eigen gezondheid en welzijn. We zijn hulpverleners en kunnen naast zorgverlening een adviserende rol hebben in het totale zorgproces. Familie en andere disciplines staan langs de zijlijn en worden actief bij de zorgverlening betrokken. Ook de mantelzorgers spelen een belangrijke rol in het gehele proces. De wens van cliënten om niet betutteld te worden, zo zelfstandig mogelijk te blijven en zelf de momenten te bepalen waarop hulp goed uitkomt, wordt door de organisatie uitgedragen en door de cliënten gewaardeerd. In overleg met de cliënt wordt hier naar gestreefd.

ZorgHulp beschikt over een ISO 9001 HKZ certificering en is lid van branchevereniging SPOT, waarmee we garant staan voor persoonlijke thuiszorg op hoog niveau.

Privacy verklaring

Algemene Voorwaarden ZorgHulp