Over ZorgHulp

Onze missie

De medewerkers van ZorgHulp bieden alle vormen van thuiszorg aan. De mogelijkheden en onmogelijkheden worden voor aanvang van de zorg met de cliënt en/of de vertegenwoordiger van de cliënt doorgenomen. Tevreden cliënten vormen de kracht van ons bedrijf, daarmee maken we de slogan ‘in vertrouwde handen’ waar.

Visie op zorgverlening
Deze houdt in dat als iemand om wat voor reden dan ook hulp wil in laten zetten in de thuissituatie, dit mogelijk moet zijn zonder al te veel moeite. Onze specialiteit is zorg bieden op het platteland op een wijze die de mensen aanspreekt en voldoet aan de kwaliteitseisen. Daarmee bedoelen we ook dat de wens van de cliënt zoveel mogelijk gevolgd wordt wat betreft het tijdstip van helpen en zo min mogelijk medewerkers per situatie en geen moeilijke woorden gebruiken.